4/2     Portland to Vancouver BC to Japan

4/3     Japan to Saigon

4/4     Saigon

4/5     Saigon, flight to Da Nang, Hoi An

4/6     My Son, Hoi An

4/7     Hue

4/8     Hue

4/9     Flight to Hanoi, Halong Bay

4/10    Halong Bay, Hanoi

4/11    Hanoi

4/12    Hanoi

4/13    Hanoi to Japan to Portland